Produktinformation

3 x Haken, senkrecht 35 mm
7 x Haken, schräg 50 mm
4 x Haken, senkrecht 75 mm

3 x Haken, Schräg 150 mm
6 x Doppelhaken, senkrecht 35 mm
2 x Zangenhalter 35 mm
1 x Maschinenhalter ø 40 mm
2 x Sägenhalter für 4 Sägen
1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
1 x Bohrerhalter für 14 Bohrer
1 x Schraubendreherhalter für 6 Schraubendreher